STERREN kookavond smaakt naar meer

In september, tijdens een SterrenCafé bijeenkomst, werd het idee geboren om ‘iets’ te organiseren om onze nieuwe Mede Vreelanders meer kennis te laten maken met de bewoners van ons dorp en de Nederlandse taal te oefenen. Al snel vormde zich een groepje van 4 Vreelanders die dit plan een gezicht gaven.

Het leek ons leuk om een avond te organiseren waar we met elkaar zouden gaan koken en eten. Zo gezegd zo gedaan. In de maanden daarna zijn we enkele keren bij elkaar gaan zitten, en samen met Rajeha , Soaud, Nesrin en Robel en hun (taal)coaches hebben we ons plan verder uitgebouwd. Het werd steeds vertrouwder en reuze gezellig! Alle gezinsleden werden erbij betrokken. Het resulteerde in een super leuke avond in het dorpshuis. Er stond een buffet met Syrische en Nederlandse gerechten broederlijk naast elkaar. De kinderen speelden en versierden de ruimte. De populaire Syrische en Iritresche muziek hebben de avond tot een succes gemaakt. We hebben met elkaar gedanst onder de bezielende leiding van Aboud!! De woorden ‘gezellig’ en ‘kletsen’ staan boven in hun vocabulair.

Het werd een avond om nooit te vergeten en naar alle waarschijnlijkheid krijgen we een subsidie om nog meer van deze initiatieven te ontplooien. Er zijn al heel wat ideeën geopperd. Houdt u de SterrenCafé avond in de gaten als u hieraan mee wil werken.