Podium Vreeland

Wanneer:
24 september 2023 @ 16:00 – 17:30
2023-09-24T16:00:00+02:00
2023-09-24T17:30:00+02:00
Waar:
Grote kerk Vreeland

Podium Vreeland – 24 september

Na een lange, mooie zomer is het weer tijd voor Podium Vreeland. Met deze keer een prachtige reis naar heel dichtbij kasteel te Muiden, maar dan in de 17e eeuw!

Welkom in de tijd van het Muiderslot en de culturele weekends die daar door P.C. Hooft werden georganiseerd. Zowel Tesselschade als Huygens waren vaste gasten. Maria Tesselschade was niet alleen dichteres en muze van alle belangrijke dichters uit haar tijd, maar kon blijkbaar ook prachtig zingen. Constantijn Huygens schreef meer dan 800 muziekwerken. Hij bespeelde vijf instrumenten waarvan de theorbe zijn lievelingsinstrument was. Het is aannemelijk dat hij Maria op zijn theorbe begeleidde. Wat zou daar aan muziek geklonken hebben in het 17de-eeuwse kasteel te Muiden?

Met werken van o.a. Hooft, Strozzi, Huygens, Monteverdi, Cavalli en Ferrari!

Beleef het mee op zondag 24 september in onze Grote Kerk te Vreeland.

Maria Tesselschade correspondeerde veelvuldig met de top vier van de 17de -eeuwse Nederlandse dichters: P.C. Hooft, Vondel, Huygens en Barlaeus. In brieven en gedichten valt te lezen dat de heren haar herhaaldelijk probeerden te verleiden.
Hooft schrijft in een brief aan Maria:

Me Joff.re
V E heeft hier haere muilen gelaeten. Dit ’s een’ leelijke vergetelheit. Want het waer beter, dat ‘er V E de voeten vergeten had, en ’t geen daer aen vast is. De vloer, (acht jk) heeft V E willen houden, ende ghy zijt haer ontslipt…En zeker, steenen en planken leggen en treuren, om dat ze niet langer van die zoete treedtjens gestrookt worden.

Barlaeus stuurt haar een doos aardbeien met een gedicht:
Aan Tesselschade, met een geschenk aardbeziën.
Ik zend u aardbeziën blozend en zoet;
Maar zoeter ò Tesselscha, is uw gemoed!
Ik zend u aardbeziën, geurig en frisch,
Schoon Tesselscha zelve veel geuriger is.
Ik zend u aardbeziën, lieflijk van smaak;
Maar Tesselschaas gunst schenkt mij hooger vermaak.
Ik zend u aardbeziën, vol artsenij;
Maar Teselschaars blik is gezonder voor mij.
O Tesselscha, dat gij een aardbezie waart,
Wat weelde was dan voor mijn lippen bespaard!
Viel Tesselscha ’t beeld van een aardbei ten deel,
Dan werd zij en bleef zij de mijne geheel
Maar ware ik, vriendin, tot een aardbei verkeerd,
Werd door u Van Baarle ten spijs dan begeerd?

Samen met Hooft werkte zij aan vertalingen van Adone en van Gerusaleme liberata van de beroemde Italiaanse dichters Tasso en Marino. Naast het zingen en dichten bespeelde ze ook het klavecimbel en de viola da gamba.

Programma